Formy współpracy

  1. Klient dostarcza do Biura dokumenty w formie papierowej, Biuro dokonuje rozliczenia na podstawie otrzymanych dokumentów – księgowanie „ręczne”. Przy tej formie dostarczania dokumentów może być również do Biura dostarczane zestawienie sprzedaży z własnego programu w formie papierowej – Biuro dokonuje księgowania zbiorczego faktur sprzedaży.
  2. Klient dostarcza do Biura dokumenty w formie papierowej i w formie elektronicznej z programu użytkowanego w swojej firmie ( np. Subiekt – obsługuje magazyn/ zakupy i sprzedaż/ lub Mikrosubiekt – obsługuje tylko sprzedaż) na elektronicznym nośniku informacji. Dokumenty do programu księgowego przenoszone są automatycznie, Biuro dokonuje sprawdzenia poprawności księgowania elektronicznego, następnie dokonuje rozliczeń.
  3. Klient dostarcza do Biura dokumenty z własnego programu sprzedaży lub programu sprzedaży i obsługi magazynu /zakup i sprzedaż/ pocztą elektroniczną – do programu księgowego dokumenty przenoszone są automatycznie. Biuro dokonuje niezbędnego sprawdzenia księgowania elektronicznego na podstawie dostarczonych dokumentów papierowych, następnie sporządza rozliczenia.
  4. Jest możliwa bezpośrednia łączność przez internet z serwerem, na którym znajdują się dane z programu księgowego Rachmistrz obsługującym klientów rozliczających się na podstawie ryczałtu i podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz z danymi programu Rewizor, na którym dokonywane są księgowania klientów rozliczających się na podstawie ustawy o rachunkowości /księgi rachunkowe/. W tym przypadku klient Biura Podatkowego również musi mieć na swoim komputerze zainstalowany ten program, musi otrzymać od Biura specjalny kod dostępu. W tym przypadku istnieje możliwość księgowania dokumentów w siedzibie klienta na serwerze znajdującym się w siedzibie Biura Podatkowego.

W każdym przypadku na życzenie klienta warunki współpracy ustalane są indywidualnie w zależności od zakresu usług świadczonych przez Biuro.

Wyniki ekonomiczne takie jak bilanse, zestawienia oraz wykonane księgowania za dowolny okres prowadzonej działalności  klientów, którzy nie mają bezpośredniego dostępu do danych na serwerze a są zainteresowani takimi informacjami możemy przesłać pocztą elektroniczną z programu księgowego /klient nie musi mieć programu księgowego na swoim komputerze/  lub wydrukować i przekazać w formie papierowej .