Oferta

Oferujemy:

– prowadzenie ksiąg rachunkowych,

– prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

– rozliczanie zryczałtowanych form opodatkowania,

– prowadzenie ewidencji VAT,

– rozliczenia ZUS,

– pełną obsługę w zakresie kadr i płac,

– niepełną obsługę księgową w zakresie uzgodnionym z klientem,

– sporządzanie rozliczeń rocznych,

– wyliczanie podatków i opłat związanych z umowami kupna-sprzedaży, spadkami i darowiznami, podatkami od nieruchomości, środków transportowych, ochrony środowiska,

– sporządzanie wyjaśnień i interpretacji z zakresu przepisów podatkowych,

– sporządzania odwołań od decyzji podatkowych,

– reprezentowanie podatników przed sądami: Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach podatkowych,

– reprezentowanie podatników przed organami podatkowymi oraz celno-skarbowymi,

– sporządzanie sprawozdań GUS, opracowywanie biznes planów,

– indywidualne rozmowy i konsultacje na temat działalności gospodarczej (założenie firmy, możliwości rozliczeń w zakresie podatków, ubezpieczeń społecznych, likwidacja firmy), zmiany formy prawnej, przekształcenia własnościowe itp.

Zapewniamy indywidualne podejście do każdego klienta. Po zakończeniu roku u wszystkich naszych podatników analizujemy osiągnięte wyniki w zakresie prowadzonej działalności, proponujemy zmiany formy opodatkowania w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych, jakich dokonywać inwestycji, w jaki sposób pozyskiwać fundusze na dofinansowanie działalności, początkującym udzielamy wielu wskazówek w zakresie prowadzenia biznesu. Nie ograniczamy się tylko do dokonania księgowań.

Ponadto oferujemy:

– doradztwo prawno-podatkowe dla przedsiębiorców polskich prowadzących działalność w kraju, jak również   podejmujących działalność gospodarczą za granicą oraz przedsiębiorców zagranicznych „wchodzących” na rynek polski,

– służymy pełną informacją i doradztwem w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych jak również transakcji przeprowadzanych poza Wspólnotą,

– informacje oraz pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz na rozwój firm istniejących,

– informacje na temat możliwości dochodzenia swoich roszczeń od kontrahentów,

– dla zainteresowanych możemy wykonać analizę finansową, analizę kosztów, wyliczyć potrzebne wskaźniki ekonomiczne dotyczące prowadzonego przedsiębiorstwa