Poznaj nas

Biuro Podatkowe od 1995 roku prowadzi obsługę księgowo-podatkową, a od 2021 roku rozszerzyło swoją ofertę także o świadczenie usług prawniczych. Od 1998 roku właściciel Biura Zbigniew Hupa jest doradcą podatkowym z numerem wpisu 07479, jest również członkiem, a od 2018 roku także Wiceprzewodniczącym Świętokrzyskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Kielcach. Posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Najważniejsze dla Biura to zadowolenie i satysfakcja Klientów, którą zapewniamy poprzez atrakcyjne ceny, rzetelność i najwyższą jakość świadczonych usług. Sprawiamy, że rozliczenia podatkowe oraz sprawy kadrowo-płacowe nie stanowią dla Klienta problemu. Jesteśmy świadomi, że naszym zadaniem jest udzielenie kompleksowej pomocy w prowadzeniu firmy, w tym także konsultacje w sprawach mających poufny charakter. Z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej może nas zwolnić jedynie sąd.

W Biurze Klienci mogą liczyć na obsługę przez dobrze wykształconych i wyspecjalizowanych w zakresie oferty Biura pracowników. Ich mocną stroną jest wiedza oraz doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej pracy w Biurze Podatkowym. Nasi dotychczasowi Klienci to potwierdzają. Życzliwość i miła obsługa to dla nas sprawa priorytetowa.

Kadra stale podnosi posiadane kwalifikacje zawodowe na licznych kursach, szkoleniach oraz studiach wyższych, w tym również studiach podyplomowych z zakresu rachunkowości na renomowanych uczelniach. Dwóch członków zespołu oraz właściciel Biura ukończyli studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku finanse i rachunkowość. Posiadają certyfikaty księgowego uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Obsługiwanym Klientom pomagamy w rozwiązywaniu wszelkich, niejednokrotnie skomplikowanych problemów podatkowych. Od 2021 roku w sprawach prawnych oraz prawno-podatkowych stale współpracujemy z radcą prawnym Pawłem Hupą nr wpisu WA-15772. W razie potrzeby możemy korzystać także z pomocy innych zaprzyjaźnionych specjalistów – prawników, biegłych rewidentów, notariuszy czy też komorników.

Świadczymy kompleksową obsługę księgowo-podatkową i kadrowo-płacową dla ponad trzystu Klientów o różnym profilu działalności – od jednoosobowych firm do większych podmiotów zatrudniających kilkudziesięciu pracowników.

Klientów reprezentujemy m.in. przed urzędami skarbowymi, ZUS w tym również podczas wszystkich kontroli, a także przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych.

Do rozliczeń księgowo-podatkowych posługujemy się popularnymi i jednocześnie nowoczesnymi programami firmy INSERT z Wrocławia, które zawsze zapewniają obsługę zgodnie z obowiązującymi przepisami, poza tym są funkcjonalne dla Klientów poprzez tworzenie różnych zestawień, bilansów pokazujących rezultaty prowadzonej działalności. Z programów tej firmy korzysta wielu naszych Klientów, co znacznie upraszcza wzajemną współpracę przy prowadzeniu ksiąg podatkowych i rachunkowych. Programy tej firmy mogą być przystosowane do współpracy z programami innych firm.

Przestrzeganie zasad etyki wykonywania zawodu doradcy podatkowego zwiększa zaufanie Klientów do korzystania z usług naszego Biura oraz powoduje zadowolenie z profesjonalnej obsługi.

W grudniu 2019 roku właściciel Biura Podatkowego Zbigniew Hupa został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie podczas obchodów 38 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Od stycznia 2023 r. obsługę Klientów prowadzimy głównie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.  
Obecnie wspólnikami Spółki są:
1/ Zbigniew Hupa – doradca podatkowy nr wpisu 07479, uprawniony do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
2/ Paweł Hupa – radca prawny nr wpisu WA-15772. Zgłębia problematykę podatkową 
przygotowując się do uzyskania uprawnień doradcy podatkowego. Złożył z bardzo dobrym wynikiem egzamin pisemny, obecnie przygotowuje się do wymagającego dużej wiedzy egzaminu ustnego.